Väder




 

Vädret styr vad man kan göra på fjället. Även om det aldrig är dåligt väder i Ammarnäs, händer det att det är mindre bra. En snöstorm kommer på femton minuter - ett gammalt, spritt påstående som inte är sant! Men den som är ouppmärksam kan lätt överraskas av sämre väder. Vädret kan också variera från plats till plats beroende på höjd, vindriktning mm. På Fjällsäkerhetsrådets hemsida finns mycket matnyttigt, inte bara om väder och vind utan också om utrustning, laviner, nedkylning mm - LÄS den noga innan du ger dig ut!
Och en sak apropå fjällsäkerhet och mobiltelefoner: räkna med att mobiltelefonen INTE fungerar! Det finns mycket stora områden som inte täcks av mobilnätet, även ganska nära bebodda trakter. Därför bör du alltid lämna färdmeddelande.

Här är några länkar med väderinformation:
SVT´s vädersida. En bra och informativ sida.
Även TV4-vädret, norska yr.no och klart.se har mycket att erbjuda.

Ska du åka bil till Ammarnäs? Trafikverket har bra information om aktuellt väglag.